Sahih-i Buhari Tercüme ve Şerhi (11 Cilt Takım); Hadis No: 786 1622

Açıklama

TERCÜMEDE TAKİP ETTİĞİM METOD Sahih-i Buhariyi terceme ederken Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buharinin meşhur ve alimler katında muteber olan İbnu Hacer el-Askalaninin Fethul-Bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım. Sahih-i Buhari içerisindeki kitapların, babların ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki -Allah ona rahmet etsin- tarafından yapılmıştır. Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir. Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir. Hadisleri tercüme ederken Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin muradının hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercemeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise lanse edilmiş ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur. Sahih-i Buhariyi Müslümanlar Kuran-ı Kerimden sonra ikinci kaynak olarak kabul etmişlerdir. Muhammed Ümmeti bu kitabı kabul ettmiş ve hadislerin tamamının sahih olduğu hükmünü vermişlerdir. Sahih-i Buhari de gerçekten bu övgüyü hak etmiştir. Hadis ulemasının bu kitaba verdikleri önem, bunu anlayıp şerh etmedeki çaba ve gayretleri de bunu göstermektedir. Gerçekten özel olarak Sahih-i Buhari ve genel olarak hadis kitapları büyük çabalarla derlenip hadisler bir araya geetirilmiştir. Öyle ki bir hadis için aylarca yol gidilmiş ve bunun için çok büyük çabalar harcanmıştır., Böyle bir eseri Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allaha hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin. HARUN YILDIRIM 1- Vahyin Başlangıcı Kitabı * 2- Îman Kitabı * 3- İlim Kitabı * 4- Abdest Alma Kitabı * 5- Gusül Kitabı * 6- Hayız Kitabı * 7- Teyemmüm Kitabı * 8- Namaz Kitabı - Kıbleye Yönelme Bâbları Namaz Kılan Birinin Sütresi Bâbları * 9- Namaz Vakitleri Kitabı * 10- Ezan Kitabı Namazın Kılınış Şekilleri Bâbları * 11- Cuma Namazı Kitabı *12- Korku Kitabı * 13- İki Bayram Namazı Kitabı * 14- Vitir Namazı Kitabı * 15- Yağmur Duası Kitabı * 16- Küsûf Ve Husuf (Güneş Ve Ay Tutulması) Kitabı * 17- Kur'ân'da Tilavet Secdeleri Kitabı * 18- Namazı Kısaltarak Kılmak Kitabı * 19- Teheccüd (Gece Namazı) Kitabı * 20- Mekke'deki (Mescid-İ Haram) Ve Medine'deki (Mescid-İ Nebevi'de) Kılınan Namazın Fazileti Kitabı * 21- Namazda Yapılan Ameller Kitabı * 22- Sehv (Namazda Unutup Yanılma) Kitabı * 23- Cenazeler Kitabı * 24- Zekât Kitabı - Fıtır Sadakası Bâbları * 25- Hacc Kitabı * 26- Umre Kitabı * 27- İhrama Girdikten Sonra Men Edilen Kişi Ve Avlanma Cezası Kitabı * 28- İhramlının Avlanmasının Cezası Kitabı * 29- Medine'nin Faziletleri Kitabı * 30- Oruç Tutmak Kitabı * 31- Teravih Namazı Kitabı * 32- Kadir Gecesinin Fazileti Kitabı * 33- İtikâf Kitabı * 34- Büyû' (Alış-Veriş) Kitabı * 35- Kitabus-Selem (Selem Akdi Kitabı) * 36- Kitabuş-Şuf'a (Şuf'a Kitabı) * 37- Kitabul-İcâre (Kiralama Kitabı) * 38- Kitabul-Havâlât (Havaleler Kitabı) * 39- Kitabul-Kefâle (Kefâlet Kitabı) * 40- Kitabul-Vekâlet (Vekâlet Kitabı) * 41- Kitabul-Muzâra'a (Ekincilik Yapmanın Hükümleri Kitabı) * 42- Kıtabu'l-Musakaat (Meyve Ağaçlarının Bakımı Üzere Yapılan Ortaklık Akdi Kitabı) * 43- Borç Alma, Borcun Ödenmesi, Hacr Ve İflas Kitabı * 44- Kitabul-Husûmât (Hukukî Çekişmeler Kitabı) * 45- Buluntu Eşyaların Hükümler Kitabı * 46- Zulümler Ve Gasp Kitabı * 47- Ortaklık Kitabı * 48- Rehin Kitabı * 49- Köleyi Hürriyete Kavuşturma, * Azat Etme Kitabı * 50- Yazışma Kitabı * 51- Hibe, Fazileti Ve Hibeye Teşvik Kitabı * 52- Şehadetler Kitabı * 53- Sulh Kitabı * 54- Şartlar Kitabı * 55- Vasiyetler Kitabı * 56- Kitabu'l-Cihad Ve's-Siyer (Cihâd Ve Sîretler Kitabı) * 57- Kitabûl-Humus (Ganimetin Beşte Biri Kitabı) * 58- Cizye Kitabı * 59- Allah'ın Mahlukları İlk Yaratışı Kitabı * 60- Kitabu'l-Enbiyâ (Peygamberlerin Haberleri Kitabı) * 61- Kitabul-Menâkib * 62- Allah Rasûlü'nün Sahabelerinin Faziletleri Kitabı * 63- Ensar'ın Menkıbeleri Kitabı * 64- Allah Rasûlü'nün Savaşları Kitabı * 65- Kitab'ut-Tefsir (Kur'ân'ın Tefsiri Kitabı) * 66- Kurân'ın Faziletleri Kitabı * 67- Nikâh Kitabı * 68- Kitabut-Talâk (Boşanma Kitabı) * 69- Kitabu'n-Nafakat (Nafakalar Kitabı) * 70- Kitabul-Et'ime (Yiyecekler Kitabı) * 71- Kitabul-Akîka (Akîka Kurbanı Kitabı) * 72- Kitabuz-Zebâih Ves-Sayd (Kesilen Ve Avlanan Hayvanlar Kitabı) * 73- Kitabu'l-Edâhî (Kurbanlıklar Kitabı) * 74- Kitabul-Eşribe (İçecekler Kitabı) * 75- Kitabul-Merda (Hastalar Ve Tıp Kitabı) * 76- Kitabut-Tıp (Tıp Kitabı) * 77- Kitabu'l-Libâs (Giyilen Şeyler Kitabı) * 78- Kitabu'l-Edeb (Edeb Kitabı) * 79- Kitabu'l-İsti'zân (İzin İsteme Kitabı) * 80- Kitabud-Daavat (Dualar Kitabı) * 81- Kitabur-Rikak (Kalbi İnceltecek Şeyler Kitabı) * 82- Kader Kitabı * 83- Yeminler Ve Adaklar Kitabı * 84- Kitabu Keffaratil-Eyman (Yeminlerin Kefaretleri Kitabı) * 85- Kitabul-Ferâiz (Miras Hukuku Kitabı) * 86- Kitabul-Hudud (Zina, Alkollü İçecekler Ve Hırsızlık Hususunda Şeri Cezalar Kitabı) * 87- Kitabud-Diyât (Diyetler Kitâbı) * 88- Mürtedlerin Ve Hakka Karşı İnat Eden Kâfirlerin Tövbe Etmelerini İstemek, Onlarla Savaşmak Kitabı * 89- Kitabul-İkrâh (Kişinin İstemediği Şeye Zorlanması Kitabı) * 90- Kitabul-Hiye (Hileler Kitabı) * 91- Kitabut-Ta'bir (Rüya Tabiri Kitabı) * 92- Kitabul-Fiten (Fitneler Kitabı) * 93- Kitabul-Ahkâm (Hükümler Kitabı) * 94- Kitabut-Temennî (Temenni Etmek Kitabı) * 95- Kitabu Ahbâril-Âhâd (Tek Kişilerin Verdikleri Haberler Kitabı) * 96- Kitabul-İ'tisâm Bil-Kitabi Ves-Sünneti (Kitap Ve Sünnete Sımsıkı Yapışmak Kitabı) * 97- Kitabut-Tevhîd (Tevhid Kitabı)
%40
6.000,00TL
3.600,00TL
Kazancınız : 2.400,00TL

Satış adedi : 316
Ortalama Temin süresi 6 gündür.

Kitap Ayrıntıları

Stok Kodu
:
9789759180355
Boyut
:
250-345-0
Sayfa Sayısı
:
6483
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2009-05-04
Çeviren
:
Harun Yıldırım
Kapak Türü
:
Ciltli
Kağıt Türü
:
Şamua
Dili
:
Türkçe
9789759180355
28753
Sahih-i Buhari Tercüme ve Şerhi (11 Cilt Takım); Hadis No: 786 1622
Sahih-i Buhari Tercüme ve Şerhi (11 Cilt Takım); Hadis No: 786 1622
3600.00
TERCÜMEDE TAKİP ETTİĞİM METOD Sahih-i Buhariyi terceme ederken Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selemin muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih-i Buharinin meşhur ve alimler katında muteber olan İbnu Hacer el-Askalaninin Fethul-Bari adlı eserinden büyük ölçüde faydalandım. Sahih-i Buhari içerisindeki kitapların, babların ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuad Abdulbaki -Allah ona rahmet etsin- tarafından yapılmıştır. Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki ravi zikredilmiş, geri kalanı ise terceme edilmemiştir. Ancak hadisin senedi, Arapça metninde olduğu gibi nakledilmiştir. Hadisleri tercüme ederken Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin muradının hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamalı tercemeye gidilmiş ve bu konuda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise lanse edilmiş ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurulmuştur. Sahih-i Buhariyi Müslümanlar Kuran-ı Kerimden sonra ikinci kaynak olarak kabul etmişlerdir. Muhammed Ümmeti bu kitabı kabul ettmiş ve hadislerin tamamının sahih olduğu hükmünü vermişlerdir. Sahih-i Buhari de gerçekten bu övgüyü hak etmiştir. Hadis ulemasının bu kitaba verdikleri önem, bunu anlayıp şerh etmedeki çaba ve gayretleri de bunu göstermektedir. Gerçekten özel olarak Sahih-i Buhari ve genel olarak hadis kitapları büyük çabalarla derlenip hadisler bir araya geetirilmiştir. Öyle ki bir hadis için aylarca yol gidilmiş ve bunun için çok büyük çabalar harcanmıştır., Böyle bir eseri Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allaha hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin. HARUN YILDIRIM 1- Vahyin Başlangıcı Kitabı * 2- Îman Kitabı * 3- İlim Kitabı * 4- Abdest Alma Kitabı * 5- Gusül Kitabı * 6- Hayız Kitabı * 7- Teyemmüm Kitabı * 8- Namaz Kitabı - Kıbleye Yönelme Bâbları Namaz Kılan Birinin Sütresi Bâbları * 9- Namaz Vakitleri Kitabı * 10- Ezan Kitabı Namazın Kılınış Şekilleri Bâbları * 11- Cuma Namazı Kitabı *12- Korku Kitabı * 13- İki Bayram Namazı Kitabı * 14- Vitir Namazı Kitabı * 15- Yağmur Duası Kitabı * 16- Küsûf Ve Husuf (Güneş Ve Ay Tutulması) Kitabı * 17- Kur'ân'da Tilavet Secdeleri Kitabı * 18- Namazı Kısaltarak Kılmak Kitabı * 19- Teheccüd (Gece Namazı) Kitabı * 20- Mekke'deki (Mescid-İ Haram) Ve Medine'deki (Mescid-İ Nebevi'de) Kılınan Namazın Fazileti Kitabı * 21- Namazda Yapılan Ameller Kitabı * 22- Sehv (Namazda Unutup Yanılma) Kitabı * 23- Cenazeler Kitabı * 24- Zekât Kitabı - Fıtır Sadakası Bâbları * 25- Hacc Kitabı * 26- Umre Kitabı * 27- İhrama Girdikten Sonra Men Edilen Kişi Ve Avlanma Cezası Kitabı * 28- İhramlının Avlanmasının Cezası Kitabı * 29- Medine'nin Faziletleri Kitabı * 30- Oruç Tutmak Kitabı * 31- Teravih Namazı Kitabı * 32- Kadir Gecesinin Fazileti Kitabı * 33- İtikâf Kitabı * 34- Büyû' (Alış-Veriş) Kitabı * 35- Kitabus-Selem (Selem Akdi Kitabı) * 36- Kitabuş-Şuf'a (Şuf'a Kitabı) * 37- Kitabul-İcâre (Kiralama Kitabı) * 38- Kitabul-Havâlât (Havaleler Kitabı) * 39- Kitabul-Kefâle (Kefâlet Kitabı) * 40- Kitabul-Vekâlet (Vekâlet Kitabı) * 41- Kitabul-Muzâra'a (Ekincilik Yapmanın Hükümleri Kitabı) * 42- Kıtabu'l-Musakaat (Meyve Ağaçlarının Bakımı Üzere Yapılan Ortaklık Akdi Kitabı) * 43- Borç Alma, Borcun Ödenmesi, Hacr Ve İflas Kitabı * 44- Kitabul-Husûmât (Hukukî Çekişmeler Kitabı) * 45- Buluntu Eşyaların Hükümler Kitabı * 46- Zulümler Ve Gasp Kitabı * 47- Ortaklık Kitabı * 48- Rehin Kitabı * 49- Köleyi Hürriyete Kavuşturma, * Azat Etme Kitabı * 50- Yazışma Kitabı * 51- Hibe, Fazileti Ve Hibeye Teşvik Kitabı * 52- Şehadetler Kitabı * 53- Sulh Kitabı * 54- Şartlar Kitabı * 55- Vasiyetler Kitabı * 56- Kitabu'l-Cihad Ve's-Siyer (Cihâd Ve Sîretler Kitabı) * 57- Kitabûl-Humus (Ganimetin Beşte Biri Kitabı) * 58- Cizye Kitabı * 59- Allah'ın Mahlukları İlk Yaratışı Kitabı * 60- Kitabu'l-Enbiyâ (Peygamberlerin Haberleri Kitabı) * 61- Kitabul-Menâkib * 62- Allah Rasûlü'nün Sahabelerinin Faziletleri Kitabı * 63- Ensar'ın Menkıbeleri Kitabı * 64- Allah Rasûlü'nün Savaşları Kitabı * 65- Kitab'ut-Tefsir (Kur'ân'ın Tefsiri Kitabı) * 66- Kurân'ın Faziletleri Kitabı * 67- Nikâh Kitabı * 68- Kitabut-Talâk (Boşanma Kitabı) * 69- Kitabu'n-Nafakat (Nafakalar Kitabı) * 70- Kitabul-Et'ime (Yiyecekler Kitabı) * 71- Kitabul-Akîka (Akîka Kurbanı Kitabı) * 72- Kitabuz-Zebâih Ves-Sayd (Kesilen Ve Avlanan Hayvanlar Kitabı) * 73- Kitabu'l-Edâhî (Kurbanlıklar Kitabı) * 74- Kitabul-Eşribe (İçecekler Kitabı) * 75- Kitabul-Merda (Hastalar Ve Tıp Kitabı) * 76- Kitabut-Tıp (Tıp Kitabı) * 77- Kitabu'l-Libâs (Giyilen Şeyler Kitabı) * 78- Kitabu'l-Edeb (Edeb Kitabı) * 79- Kitabu'l-İsti'zân (İzin İsteme Kitabı) * 80- Kitabud-Daavat (Dualar Kitabı) * 81- Kitabur-Rikak (Kalbi İnceltecek Şeyler Kitabı) * 82- Kader Kitabı * 83- Yeminler Ve Adaklar Kitabı * 84- Kitabu Keffaratil-Eyman (Yeminlerin Kefaretleri Kitabı) * 85- Kitabul-Ferâiz (Miras Hukuku Kitabı) * 86- Kitabul-Hudud (Zina, Alkollü İçecekler Ve Hırsızlık Hususunda Şeri Cezalar Kitabı) * 87- Kitabud-Diyât (Diyetler Kitâbı) * 88- Mürtedlerin Ve Hakka Karşı İnat Eden Kâfirlerin Tövbe Etmelerini İstemek, Onlarla Savaşmak Kitabı * 89- Kitabul-İkrâh (Kişinin İstemediği Şeye Zorlanması Kitabı) * 90- Kitabul-Hiye (Hileler Kitabı) * 91- Kitabut-Ta'bir (Rüya Tabiri Kitabı) * 92- Kitabul-Fiten (Fitneler Kitabı) * 93- Kitabul-Ahkâm (Hükümler Kitabı) * 94- Kitabut-Temennî (Temenni Etmek Kitabı) * 95- Kitabu Ahbâril-Âhâd (Tek Kişilerin Verdikleri Haberler Kitabı) * 96- Kitabul-İ'tisâm Bil-Kitabi Ves-Sünneti (Kitap Ve Sünnete Sımsıkı Yapışmak Kitabı) * 97- Kitabut-Tevhîd (Tevhid Kitabı)
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   Ziraat Combo Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   SağlamKart
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   Advantage Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   3.600,00   
   3.600,00   
   2
   1.800,00   
   3.600,00   
   3
   1.200,00   
   3.600,00   
   4
   900,00   
   3.600,00   
   5
   720,00   
   3.600,00   
   6
   690,00   
   4.140,00   
   7
   601,71   
   4.212,00   
   8
   535,50   
   4.284,00   
   9
   484,00   
   4.356,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu Kitabı Henüz Kimse Yorumlamamış.
Kapat