Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm

Açıklama

Peygamberimizin yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadet, "mutluluk çağı" anlamına gelir. Bu kavram, İslâm kültüründe özel olarak İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) e vahyin gelişinden sonraki dönemi tanımlamak için kullanılır. Bu dönemin, Hz. Muhammed in peygamberlik görevini almasıyla başladığı, vefatıyla sona erdiği kanaati yaygındır. Kimileri bu dönemi, Hulefa-i Raşidîn denilen dört halife devrinin sonuna kadar uzatır, bazı ilim adamları, Emevî halifesi Ömer b. Abdülazîz devrini de bu dönemin içine katarlar. Asr-ı Saadet, Hz. Muhammed in, Yüce Allah tan aldığı Kur an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem, Dünyadaki tüm Müslümanlarca Altın Çağ olarak kabul edilir ve İslâm ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik, Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir. Her Müslüman ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar, yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler. İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi, Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet in Müslümanların ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki, bu dönemde, tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet in önemini artıran faktörlerin başında gelir. Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket, kendine Kur ân-ı Kerim yanında Hz. Muhammed in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir den Fıkıh a, Tasavvuf tan Kelam a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun, köklerini Asr-ı Saadet e dayandırması, bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar. Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi, İslâm ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum, İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır. Ensar Yayın Grubu, bütün İslâm alimlerince tartışmasız olarak İslâm tarihinin en önemli dönemi olarak kabul edilen bu zaman diliminde yaşanan hayatı, bütün yönleriyle inceleyen önemli bir eser yayınladı. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm, adıyla yayınlanan bu çalışma, dünyadaki tüm Müslümanlarca örnek alınan bu önemli dönemdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal hayatı incelemeyi amaçlıyor. Özel bir kağıda, renkli resimlerle desteklenmiş olarak 4 cilt halinde yayımlanan bu eser, İslâm ın yüzyıllar önceki saf halinin nasıl olduğu ve Hz. Peygamber in örnek ve önderliğinde nasıl yaşandığı sorusuna cevap olarak hazırlanmış. İlk döneme ait kaynak eserlerde dağınık olarak yer alan bilgiler, belirlenmiş konular ekseninde incelenerek okuyucuların istifadesine sunulmaya çalışılmış. Bu çalışma, ilk dönemdeki Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatlarını, yaşadıkları ortamı, çevreleriyle ilişkilerini, vahyi (Kur ân ı) ve onun yorumu olan Sünneti nasıl anladıklarını, kurumsallaşmayı nasıl sağladıklarını, ekonomik, kültürel ve ticari hayatlarının nasıl olduğunu anlatmayı amaçlamış. Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün editörlüğü altında hazırlanan Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın konuları, belirtilen bu amaca uygun şekilde seçilmiş ve konusunda uzman bilim adamları tarafından kaleme alınmış. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın hazırlanışına katkıda bulunan yazarlar ve inceledikleri konular şunlar: Asr-ı Saadet Öncesinde Mekke Toplumu / Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Asr-ı Saadet Öncesi Medine de Sosyo-Ekonomik Hayat / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Asr-ı Saadet te Peygamberimiz in Kur ân ı Tefsiri / Prof. Dr. Suat Yıldırım Asr-ı Saadet te Kur ân ve Sünnetin Anlaşılması / Prof. Dr. M. Sait Şimşek Asr-ı Saadet te Resûlullah ın Davranışlarının Bağlayıcılığı / Prof. Dr. Hayreddin Karaman Asr-ı Saadet te Siyâsi Olayların Panoraması / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te İslâm a Davet Metodu / Prof. Dr. Ahmet Önkal Asr-ı Saadet te İdari Hayat / Prof. Dr. Hüseyin Algül Asr-ı Saadet te Adliye Teşkilatı / Prof. Dr. Fahrettin Atar Asr-ı Saadet te Sosyal Hayat / Prof. Dr. Mücteba Uğur Asr-ı Saadet te Bir Arada Yaşama Projesi: Medine Vesikası / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te Dinler ve Gelenekler / Prof. Dr. Ali Osman Ateş Asr-ı Saadet te Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler / Prof. Dr. M. Ali Kapar Asr-ı Saadet te Hıristiyanlarla İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te Yahudilerle İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te İslâm Hukukunun Oluşumu / Prof. Dr. Hayreddin Karaman Asr-ı Saadet te Devlet ve Piyasa İlişkisi / Doç. Dr. Cengiz Kallek Asr-ı Saadet te Vergi / Prof. Dr. Mehmet Erkal Asr-ı Saadet te Devlet Bütçesi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri Asr-ı Saadet te Toprak Hukukunun Teşekkülü / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te Oluşan İslâm Ahlakı / Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı Asr-ı Saadet te Tüketicinin Korunması / Dr. Hüseyin Arslan Asr-ı Saadet te Kadın ve Aile Hayatı / Prof. Dr. Rıza Savaş Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in Aile Hayatı ve Evlilikleri / Prof. Dr. Rıza Savaş Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in ve Ailesinin Geçimi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri Asr-ı Saadet te Eğitim / Prof. Dr. Selahaddin Parladır Asr-ı Saadet te Yazı ve Vahiy Kâtipleri / Prof. Dr. Mustafa El-A zamî Asr-ı Saadet te Çevre Bilinci (Ekolojik Sünnet) / Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar Asr-ı Saadet te Camiler, Mescidler ve Fonksiyonları / Prof.. Dr. Ahmed Güner Asr-ı Saadet te Suffa Ashabı / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten Asr-ı Saadet te Halk İnançları / Doç. Dr. Ali Çelik Asr-ı Saadet te Âdâb-ı Muaşeret / Prof. Dr. M. Zeki Duman Asr-ı Saadet te İçki ve Yasaklanışı / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te Ordu ve Savaş Stratejisi / Doç. Dr. Mustafa Ağırman Asr-ı Saadet te Kölelik ve Cariyelik / Prof. Dr. Vecdi Akyüz - Dr. Nihat Engin Asr-ı Saadet te Denizcilik / Erşahin Ahmet Ayhun Asr-ı Saadet te Spor / Prof. Dr.Vecdi Akyüz Asr-ı Saadet te Mizah / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten Asr-ı Saadet te Eğlence ve Düğün / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten ...
%45
2.250,00TL
1.237,50TL
Kazancınız : 1.012,50TL

Satış adedi : 219
Ortalama Temin süresi 5 gündür.

Kitap Ayrıntıları

Stok Kodu
:
9789944704441
Boyut
:
160-240-0
Sayfa Sayısı
:
1792
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2007-10-19
Kapak Türü
:
Ciltli
Kağıt Türü
:
Kuşe
Dili
:
Türkçe
9789944704441
21568
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm
1237.50
Peygamberimizin yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadet, "mutluluk çağı" anlamına gelir. Bu kavram, İslâm kültüründe özel olarak İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) e vahyin gelişinden sonraki dönemi tanımlamak için kullanılır. Bu dönemin, Hz. Muhammed in peygamberlik görevini almasıyla başladığı, vefatıyla sona erdiği kanaati yaygındır. Kimileri bu dönemi, Hulefa-i Raşidîn denilen dört halife devrinin sonuna kadar uzatır, bazı ilim adamları, Emevî halifesi Ömer b. Abdülazîz devrini de bu dönemin içine katarlar. Asr-ı Saadet, Hz. Muhammed in, Yüce Allah tan aldığı Kur an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem, Dünyadaki tüm Müslümanlarca Altın Çağ olarak kabul edilir ve İslâm ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik, Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir. Her Müslüman ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar, yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler. İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi, Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet in Müslümanların ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki, bu dönemde, tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet in önemini artıran faktörlerin başında gelir. Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket, kendine Kur ân-ı Kerim yanında Hz. Muhammed in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir den Fıkıh a, Tasavvuf tan Kelam a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun, köklerini Asr-ı Saadet e dayandırması, bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar. Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi, İslâm ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum, İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır. Ensar Yayın Grubu, bütün İslâm alimlerince tartışmasız olarak İslâm tarihinin en önemli dönemi olarak kabul edilen bu zaman diliminde yaşanan hayatı, bütün yönleriyle inceleyen önemli bir eser yayınladı. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm, adıyla yayınlanan bu çalışma, dünyadaki tüm Müslümanlarca örnek alınan bu önemli dönemdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal hayatı incelemeyi amaçlıyor. Özel bir kağıda, renkli resimlerle desteklenmiş olarak 4 cilt halinde yayımlanan bu eser, İslâm ın yüzyıllar önceki saf halinin nasıl olduğu ve Hz. Peygamber in örnek ve önderliğinde nasıl yaşandığı sorusuna cevap olarak hazırlanmış. İlk döneme ait kaynak eserlerde dağınık olarak yer alan bilgiler, belirlenmiş konular ekseninde incelenerek okuyucuların istifadesine sunulmaya çalışılmış. Bu çalışma, ilk dönemdeki Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatlarını, yaşadıkları ortamı, çevreleriyle ilişkilerini, vahyi (Kur ân ı) ve onun yorumu olan Sünneti nasıl anladıklarını, kurumsallaşmayı nasıl sağladıklarını, ekonomik, kültürel ve ticari hayatlarının nasıl olduğunu anlatmayı amaçlamış. Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün editörlüğü altında hazırlanan Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın konuları, belirtilen bu amaca uygun şekilde seçilmiş ve konusunda uzman bilim adamları tarafından kaleme alınmış. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın hazırlanışına katkıda bulunan yazarlar ve inceledikleri konular şunlar: Asr-ı Saadet Öncesinde Mekke Toplumu / Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Asr-ı Saadet Öncesi Medine de Sosyo-Ekonomik Hayat / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Asr-ı Saadet te Peygamberimiz in Kur ân ı Tefsiri / Prof. Dr. Suat Yıldırım Asr-ı Saadet te Kur ân ve Sünnetin Anlaşılması / Prof. Dr. M. Sait Şimşek Asr-ı Saadet te Resûlullah ın Davranışlarının Bağlayıcılığı / Prof. Dr. Hayreddin Karaman Asr-ı Saadet te Siyâsi Olayların Panoraması / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te İslâm a Davet Metodu / Prof. Dr. Ahmet Önkal Asr-ı Saadet te İdari Hayat / Prof. Dr. Hüseyin Algül Asr-ı Saadet te Adliye Teşkilatı / Prof. Dr. Fahrettin Atar Asr-ı Saadet te Sosyal Hayat / Prof. Dr. Mücteba Uğur Asr-ı Saadet te Bir Arada Yaşama Projesi: Medine Vesikası / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te Dinler ve Gelenekler / Prof. Dr. Ali Osman Ateş Asr-ı Saadet te Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler / Prof. Dr. M. Ali Kapar Asr-ı Saadet te Hıristiyanlarla İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te Yahudilerle İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te İslâm Hukukunun Oluşumu / Prof. Dr. Hayreddin Karaman Asr-ı Saadet te Devlet ve Piyasa İlişkisi / Doç. Dr. Cengiz Kallek Asr-ı Saadet te Vergi / Prof. Dr. Mehmet Erkal Asr-ı Saadet te Devlet Bütçesi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri Asr-ı Saadet te Toprak Hukukunun Teşekkülü / Ali Bulaç Asr-ı Saadet te Oluşan İslâm Ahlakı / Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı Asr-ı Saadet te Tüketicinin Korunması / Dr. Hüseyin Arslan Asr-ı Saadet te Kadın ve Aile Hayatı / Prof. Dr. Rıza Savaş Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in Aile Hayatı ve Evlilikleri / Prof. Dr. Rıza Savaş Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in ve Ailesinin Geçimi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri Asr-ı Saadet te Eğitim / Prof. Dr. Selahaddin Parladır Asr-ı Saadet te Yazı ve Vahiy Kâtipleri / Prof. Dr. Mustafa El-A zamî Asr-ı Saadet te Çevre Bilinci (Ekolojik Sünnet) / Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar Asr-ı Saadet te Camiler, Mescidler ve Fonksiyonları / Prof.. Dr. Ahmed Güner Asr-ı Saadet te Suffa Ashabı / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten Asr-ı Saadet te Halk İnançları / Doç. Dr. Ali Çelik Asr-ı Saadet te Âdâb-ı Muaşeret / Prof. Dr. M. Zeki Duman Asr-ı Saadet te İçki ve Yasaklanışı / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu Asr-ı Saadet te Ordu ve Savaş Stratejisi / Doç. Dr. Mustafa Ağırman Asr-ı Saadet te Kölelik ve Cariyelik / Prof. Dr. Vecdi Akyüz - Dr. Nihat Engin Asr-ı Saadet te Denizcilik / Erşahin Ahmet Ayhun Asr-ı Saadet te Spor / Prof. Dr.Vecdi Akyüz Asr-ı Saadet te Mizah / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten Asr-ı Saadet te Eğlence ve Düğün / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten ...
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   Ziraat Combo Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   -   
   -   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   10
   -   
   -   
   11
   -   
   -   
   12
   -   
   -   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   10
   -   
   -   
   11
   -   
   -   
   12
   -   
   -   
   SağlamKart
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   7
   -   
   -   
   8
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
   10
   -   
   -   
   11
   -   
   -   
   12
   -   
   -   
   Advantage Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.237,50   
   1.237,50   
   2
   618,75   
   1.237,50   
   3
   412,50   
   1.237,50   
   4
   309,38   
   1.237,50   
   5
   247,50   
   1.237,50   
   6
   206,25   
   1.237,50   
   7
   203,30   
   1.423,13   
   8
   180,98   
   1.447,88   
   9
   163,63   
   1.472,63   
   10
   149,74   
   1.497,38   
   11
   138,38   
   1.522,13   
   12
   128,91   
   1.546,88   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu Kitabı Henüz Kimse Yorumlamamış.
Kapat